DaF maximum Deutsch A2

Intensiv-Trainer: DaF maximum Deutsch A2

DaF maximum Deutsch A2

Kitap ismi:      DaF maximum Deutsch A2

ISBN:              978-605-89684-2-4         

Hazırlayan:    DaF-Gruppe

Sayfa:            88

Özellikleri:     MEB 10. ve 11. Sınıf kitabına paralellik gösterir ve eksikliklerini tamamlar. Kitabın ilk bölümünde temalara göre gramer konularına giriş vardır. İkinci bölümde ise birinci bölümde öğrenilen gramer konularına ait tamamlayıcı ve pekiştirici alıştırmaların yanı sıra geçen yılda öğrenilen konuları hatırlatıcı alıştırmalar vardır.

Ek materyal:  Kelime dağarcıklarına uygun tamamlayıcı posterler